2012. február 22., szerda

Nagykunsági táj a 18. század közepéig
Az Alföld Magyarországnak az a tájegysége, amelyik évszázadok során rengeteget változott. Nyomot hagytak a történelmi korok, a tatár, a török, majd később a Rákóczi szabadságharc. De gyökeresen megváltoztatta a táj arculatát a belső társadalomfejlődés is. Az ártéri és folyószabályozás eredményeképp jórészt megszűnt a mocsárvilág, ami évszázadokig uralta a tájat.
Alföldi vagyok, a Nagykunság szülötte.
Szűkebb tájegységem, a Nagykunság érdekel, benne Karcag múltja.
Azt gondolom, hogy a fellelhető történelmi források - ha néha egyes korokról szűkösek is - visszavezethetnek bennünket abba a világba és megérinthetjük az egyes korok hangulatát, az itt élő emberek mindennapjait.
A táj,  a természeti adottságok, az éghajlat, a növény és állatvilág meghatározza az emberek mindennapjait, ezen keresztül gondolkodás módjukat, elképzeléseiket a világról.
Azt hiszem - és ezzel talán nem követek el nagy hibát, ha megállapítom - hogy a kunok betelepülésétől eltelt jó pár évszázad alatt a táj nem sokat változott.
A Nagykunság mocsarakkal, árterekkel szabdalt világa a mai ember számára elképzelhetetlen. Pedig, ha rátekintünk a Google térképre, ma is felfedezhetők a régi világ nyomai.
Különösen akkor válik érdekessé az összevetés, ha régi térképeket, leírásokat tanulmányozunk.
Szerencsére, fennmaradtak hiteles és részletes leírások, térképek. Abból a korból, amikor az emberi természet-átalakítás még nem változtatta meg a táj képét.

2012. február 6., hétfő

Történelem 1.
Mint minden nomád nép, a kunok is az ázsiai sztyeppe végtelen pusztaságain vándoroltak mindaddig, míg  a mongolok állandó támadásaikkal nyugatra nem szorították őket.
A 13. század elején a Fekete tenger és az Alduna közötti területet birtokolják. Felveszik a kereszténységet, létrejön az általuk birtokolt területen az első püspökség.
Nagyobb térképre váltás


2012. február 1., szerda

Én vagyok a, én vagyok a kunságifi 
Nekem nem parancsol senki 
Sem a Jászság, sem a Kunság, 
Sem a karcagi bíróság...